Udvalg

Aktivitetsudvalget

CED-aktivitetsudvalg har til formål at skabe sociale aktiviteter på tværs af CED. Aktivitetsudvalget består af mindst én repræsentant fra hver afdeling. Mødetidspunkter foregår i arbejdstiden.

Alle er velkomne til at deltage og bidrage med gode ideer. Skriv en mail til et medlem af udvalget, fang os på gangen eller læg dine ideer i denne padlet

De nuværende medlemmer af aktivitetsudvalget er:

 • Iris Maria Pedersen (Undervisningsudvikling)
 • Laura Cordes Felby (Uddannelsesudvikling)
 • Mathilde Andersen (på barsel)
 • Nina Adolfsen (Sekretariatet)
 • Per Rosenbeck (Digital Udvikling)
 • Pernille Risør Elving (på barsel)

Årskalender

Du kan finde vores årskalender, med en oversigt over planlagte aktiviteter, nedenunder – klik på billedet for at forstørre. Der kan arrangeres øvrige aktiviteter herudover.

Formål og organisering

Aktivitetsudvalget har til formål at planlægge og afholde sociale arrangementer i CED.

Udvalget kan også hjælpe øvrige CED-medarbejdere med koordinere og annoncere en aktivitet, hvis de ønsker at planlægge et arrangement for hele centret. Der kobles en lead/kontaktperson fra udvalget på alle aktiviteter. I forhold til økonomi, kan dette aftales med kontaktpersonen fra udvalget.

Udvalget består af medlemmer fra hver af de fire afdelinger. Der skal gerne være mindst én fra hver afdeling repræsenteret (minimum 4 personer). Der er ikke et maks. antal på medlemmer, og alle medarbejdere i CED har fri adgang til møderne. Hver semesterstart genbesættes medlemmer efter behov. Udvalget holder månedlige statusmøder (frokostmøder/morgenrundstykker) á 1 times varighed. Aktivitetsudvalgets arbejde foregår i almindelig arbejdstid.

Udvalget samarbejder i TEAMS, hvor udvalgets dokumenter placeres.

Udvalget indsamler løbende ønsker og forslag til aktiviteter fra øvrige CED-medarbejdere – der er oprettet en padlet til formålet.
 

Annoncering og tilmelding

Der udkommer en årskalender med en oversigt over planlagte aktiviteter – der kan arrangeres øvrige aktiviteter herudover. Annonceres løbende gennem mail til alle via #CED_alle og #CED_Studentermedhjælpere.

Det afgøres fra gang til gang, hvordan man tilmelder sig og eventuelt betaler til et arrangement.

Lead’en (kontaktpersonen i aktivitetsudvalget) på aktiviteten udformer aktivitetsbeskrivelse eller hjælper arrangøren med det via dette template:

Økonomi og egenbetaling

Udvalget har et årligt budget på maks. 50.000,- til denne type (overvejende) sociale arrangementer (maks. 200 per person per aktivitet – og ellers derudover egenbetaling).

For hvert enkelt arrangement skal udgiften holde sig under 200,- per person. Man kan ikke lave to arrangementer, der ikke koster noget, for så derefter at bruge 500,- per person på et arrangement. CED skal i regnskabsrevisionen kunne forklare, hvad vi bruger pengene på. Her sætter man en ’grænse’ på 200,- per medarbejder ved en given aktivitet. Aktiviteter, der koster mere, skal derfor indebære en egenbetaling fra deltagerne, når formålet er overvejende socialt og samarbejdsfremmende.

Som udgangspunkt indsamler vi egenbetalinger via MobilePay. Egenbetalinger vil dermed komme til at ligge på en betroet CED-medarbejders privatkonto uden for AU regi.

Som udgangspunkt lægger vi op til at alle arrangementer, som har et maks. antal personer (dvs. hvor alle ikke kan komme med) skal planlægges så der er en egenbetaling.

Koncepter

Sidste fredag i hver måned er der som udgangspunkt fredagsbar, med forudgående fagligt oplæg/videndeling/del dine succeser, eller en social aktivitet.

Fredagsbaren starter kl. 15.00.

Alle aktiviteter sker udenfor normal arbejdstid, men der kan dog være tilfælde, hvor vi “tyvstarter” i løbet af arbejdsdagen. Her stiles det dog efter, at de fleste medarbejdere ikke er forhindret i at deltage.

Inklusionshensyn

Alle CED-medarbejdere er velkomne til alle aktiviteter, og skal modtage samme annoncering og tilmeldingsfrist.

Studentermedhjælpere får nedslag i egenbetalingen.

Vi har opmærksomhed på, at større fælles aktiviteter, ture og fester ikke skal centreres omkring alkohol. Dvs. overvej altid alkoholfrie alternativer og supplementer, og lad formålet være fællesskabet, ryste-sammen aktiviteter, teambuilding, faglighed, videndeling, temaer m.m.

Generel opmærksomhed på allergier, fødevareintolerans og særlige diæter – alternativer og supplementer. I nogle tilfælde kan man, i dialog med lead’en (kontaktpersonen i aktivitetsudvalget), få udleveret et beløb til at indkøbe særlig mad til sig selv, hvis det af forskellige årsager er svært for aktivitetsudvalget at efterkomme hensynene. Budgettet til dette er det samme som madbudgettet for øvrige deltagere.

Vi sigter så vidt muligt efter fysisk inklusion i alle vores aktiviteter. Dog vil nogle aktiviteter unægteligt have en fysisk slagside, som visse ansatte af forskellige årsager vil være forhindret i at deltage i. Alle er velkomne til at møde op og kigge på, også selvom man ikke nødvendigvis kan deltage i en given aktivitet.

Vedr. corona eller anden sæsonsyge følger vi de gældende retningslinjer på området. Derudover har vi egne tiltag:

 • Købe snacks i portionsposer, håndsprit og udluftning ved indendørs aktiviteter.
 • Informere om hvorvidt der tages ekstra coronahensyn.

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Medlemmer af AMG:

Julie Lykke Facius

Anders Hyldig

Sarah Robinson

Arbejdsmiljøudvalget (LAMU)

LAMU mødes fire gange årligt og LSU mødes seks gange årligt med henblik på at drøfte arbejdsmiljø og samarbejdsspørgsmål i et løbende formaliseret forum. To af møderne er fælles.

Medlemmer af LAMU på CED:

Anne Mette Mørcke, formand

Julie Lykke Facius, næstformand (CED SEK)

Anders Hyldig (arbejdsmiljøgruppeleder)

Sarah Robinson (CED Uddannelse)

Sekretær for udvalget:

Bente Jønshøj

Mødedatoer 2022 i LAMU

Mandag den 24. januar kl. 09.15 – 11.00 Fællesmøde med LSU
Mandag den 25. april kl. 09.15 – 11.00 Fællesmøde med LSU
Mandag den 22. august kl. 13.15 – 15.00 Fællesmøde med LSU
Mandag den 14. november kl. 09.15 – 11.00

Kunstudvalget

I kunstudvalget sidder:

 • Anne Mette Mørcke
 • Kasper Lauritzen (Digital udvikling)
 • Lone Folmer Nielsen (sekretariatet)
 • Dorte Sidelmann Rossen (Uddannelsesudvikling)
 • [Mangler repræsentant] (Undervisningsudvikling)

Samarbejdsudvalg (LSU)

LAMU mødes fire gange årligt og LSU mødes seks gange årligt med henblik på at drøfte arbejdsmiljø og samarbejdsspørgsmål i et løbende formaliseret forum. To af møderne er fælles.

Medlemmer af LSU:

A-siden (arbejdsgiversiden):

Anne Mette Mørcke, formand

Tina Bering Keiding (CED Uddannelse)

B-siden (lønmodtagersiden):

Berit Lassesen (CED Undervisning)

Daniel S. Hvid (CED Digitaludvikling)

Ole Eggers Bjælde (CED Undervisning)

Observatør:

Hanne Kaiser, AU HR.

Sekretær for udvalget:

Bente Jønshøj

Mødedatoer 2022 i LSU

Mandag den 24. januar kl. 09.15 – 11.00 Fællesmøde med LAMU
Mandag den 25. april kl. 09.15 – 11.00 Fællesmøde med LAMU
Mandag den 27. juni kl. 13.15 – 15.00
Mandag den 22. august kl. 13.15 – 15.00 Fællesmøde med LAMU
Mandag den 10. oktober kl. 13.15 – 15.00
Mandag den 12. december kl. 13.15 – 15.00

Din kontakt i sekretariatet