Udvalg

Aktivitetsudvalget

CED-aktivitetsudvalg har til formål at skabe sociale aktiviteter på tværs af CED. Aktivitetsudvalget består af mindst én repræsentant fra hver afdeling. Mødetidspunkter foregår i arbejdstiden.

Alle er velkomne til at deltage og bidrage med gode ideer. Skriv en mail til et medlem af udvalget, fang os på gangen eller læg dine ideer i denne padlet

De nuværende medlemmer af aktivitetsudvalget er:

  • David Kiel (Digital Udvikling)
  • Per Rosenbeck (Digital Udvikling)
  • Birgitte Balslev (Digital Udvikling)
  • Martin Wolfgang Wolsgård (Digital Udvikling)
  • Mikkel Godsk (Undervisningsudvikling)

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Medlemmer af AMG:

Julie Lykke Facius

Anders Hyldig

Sarah Robinson

Arbejdsmiljøudvalget (LAMU)

LAMU mødes fire gange årligt og LSU mødes seks gange årligt med henblik på at drøfte arbejdsmiljø og samarbejdsspørgsmål i et løbende formaliseret forum. To af møderne er fælles.

Medlemmer af LAMU på CED:

Anne Mette Mørcke, formand

Julie Lykke Facius, næstformand (CED SEK)

Anders Hyldig (arbejdsmiljøgruppeleder)

Sarah Robinson (CED Uddannelse)

Sekretær for udvalget:

Bente Jønshøj

Mødedatoer 2022 i LAMU

Mandag den 24. januar kl. 09.15 – 11.00 Fællesmøde med LSU
Mandag den 25. april kl. 09.15 – 11.00 Fællesmøde med LSU
Mandag den 22. august kl. 13.15 – 15.00 Fællesmøde med LSU
Mandag den 14. november kl. 09.15 – 11.00

Kunstudvalget

I kunstudvalget sidder:

  • Anne Mette Mørcke
  • Kasper Lauritzen (Digital udvikling)
  • Lone Folmer Nielsen (sekretariatet)
  • Dorte Sidelmann Rossen (Uddannelsesudvikling)
  • [Mangler repræsentant] (Undervisningsudvikling)

Samarbejdsudvalg (LSU)

LAMU mødes fire gange årligt og LSU mødes seks gange årligt med henblik på at drøfte arbejdsmiljø og samarbejdsspørgsmål i et løbende formaliseret forum. To af møderne er fælles.

Medlemmer af LSU:

A-siden (arbejdsgiversiden):

Anne Mette Mørcke, formand

Tina Bering Keiding (CED Uddannelse)

B-siden (lønmodtagersiden):

Berit Lassesen (CED Undervisning)

Daniel S. Hvid (CED Digitaludvikling)

Ole Eggers Bjælde (CED Undervisning)

Observatør:

Hanne Kaiser, AU HR.

Sekretær for udvalget:

Bente Jønshøj

Mødedatoer 2022 i LSU

Mandag den 24. januar kl. 09.15 – 11.00 Fællesmøde med LAMU
Mandag den 25. april kl. 09.15 – 11.00 Fællesmøde med LAMU
Mandag den 27. juni kl. 13.15 – 15.00
Mandag den 22. august kl. 13.15 – 15.00 Fællesmøde med LAMU
Mandag den 10. oktober kl. 13.15 – 15.00
Mandag den 12. december kl. 13.15 – 15.00

Din kontakt i sekretariatet